Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15 (có đáp án): Chỉnh sửa văn bản

  • 2735 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện chọn:

Xem đáp án

Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện chọn dải Home chọn lệnh Editing/lệnh Edit/Replace…hoặc Ctrl + H

Đáp án: C


Câu 2:

Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

Xem đáp án

Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete hoặc Backspace.

Đáp án: D


Câu 3:

Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện

Xem đáp án

Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện: Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu (cuối) phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift (kéo thả) và nháy chuột tại vị trí cuối (đầu) phần văn bản cần chọn.

Đáp án: D


Câu 4:

Thao tác sao chép một đoạn văn bản là:

Xem đáp án

Thao tác sao chép một đoạn văn bản là chọn phần văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án (Copy), nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án (Paste).

Đáp án: A


Câu 5:

Sao chép phần văn bản có tác dụng:

Xem đáp án

Sao chép là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thiện Đạt Lê
20:23 - 08/05/2023

hem có tiền huhu