Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16 (có đáp án): Định dạng văn bản

  • 4140 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mục đích của định dạng văn bản là:

Xem đáp án

Mục đích của định dạng văn bản dễ đọc trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.

Đáp án: D


Câu 2:

Nếu em chọn phần văn bản chữ đậm và nháy nút Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16: Định dạng văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án , Phần văn bản đó sẽ trở thành:

Xem đáp án

Nếu em chọn phần văn bản chữ đậm và nháy nút Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16: Định dạng văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án , Phần văn bản đó sẽ trở thành chữ không đậm nữa.

Đáp án: B


Câu 3:

Để thay đổi cỡ chữ của kí tự ta thực hiện:

Xem đáp án

Để thay đổi cỡ chữ của kí tự ta thực hiện: chọn kí tự cần thay đổi, nháy vào nút lệnh Font size, chọn size thích hợp.

Đáp án: D


Câu 4:

Chữ đậm chữ nghiêng, chữ gạch chân,…được gọi là:

Xem đáp án

Định dạng chữ đậm chữ nghiêng, chữ gạch chân,…được gọi là kiểu chữ.

Đáp án: C


Câu 5:

Nút lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16: Định dạng văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án dùng để:

Xem đáp án

Nút lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16: Định dạng văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án dùng để chọn màu chữ cho các kí tự hoặc văn bản.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thanh Thư Võ

Bình luận


Bình luận

Dong Nguyen
20:33 - 11/03/2022

Hay