Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 18 (có đáp án): Trình bày trang văn bản và in

  • 2346 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh:

+ Lệnh File-->Print...

+ Bấm Ctrl+P

+ Bấm vào biểu tượng máy in Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án trên thanh công cụ.

Đáp án: D


Câu 2:

Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm:

Xem đáp án

Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm

Page Setup (trên dải Page Layout) sau đó nháy vào mũi tên bên dưới lệnh Orientation và chọn Portrait (trang đứng), Landscape (trang nằm ngang).

Đáp án: B


Câu 3:

Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup, lớp Margins chọn ô nào?

Xem đáp án

Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup, lớp Margins chọn ô Right (lề phải).

Đáp án: C


Câu 4:

Việc trình bày trang văn bản có tác dụng đến:

Xem đáp án

Việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang khác của văn bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Nút lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án có tác dụng gì?

Xem đáp án

Nút lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án có tác dụng in văn bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận