Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính có đáp án

  • 623 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thiết bị đầu cuối nào có thể kết nối Bộ chuyển mạch (Switch)?

Xem đáp án

Máy in người ta dùng bộ chuyển mạch (Switch).

Đáp án: B.


Câu 2:

Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

Xem đáp án

Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network) chỉ hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi rộng. Phạm vi diện rộng có thể là một khu vực như một tòa nhà, phạm một tỉnh, một quốc gia hoặc có quy mô toàn cầu. Mạng diện rộng thường kết nối các mạng LAN. Vì vậy một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử được xếp vào loại mạng WAN.

Đáp án: C.


Câu 3:

Thiết bị nào giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác?

Xem đáp án

Cáp mạng,Switch và modem là các thiết bị giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác.

Đáp án: A.


Câu 4:

Mạng máy tính được phân ra làm mấy loại? 

Xem đáp án

Tùy theo cách kết nối và phạm vi mạng mà người ta phân loại mạng máy tính thành mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng.

Đáp án: A.


Câu 5:

Mạng không dây được kết nối bằng:

Xem đáp án

Mạng không dây sử dụng đường truyền không dây như sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…

Đáp án: B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận