Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản có đáp án

  • 658 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổ hợp phím nào sau đây căn thẳng hai bên lề?

Xem đáp án

 Tổ hợp phím Ctrl - J căn thẳng hai bên lề.

Đáp án: D.


Câu 2:

Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

Xem đáp án

Các lệnh định dạng văn bản nằm trong thẻ Home, ở nhóm lệnh Paragraph, thường gồm: căn lề, chọn kiểu chữ, chọn màu chữ,…

Đáp án: D.


Câu 3:

Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

Xem đáp án

Định dạng kí tự cơ bản gồm có: phông chữ, kiểu chữ (Type), cỡ chữ và màu sắc, ...

Đáp án: D.


Câu 4:

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự, ta thực hiện:

Xem đáp án

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự, ta thực hiện: Format / Bullets and Numbering.

Đáp án:B.


Câu 5:

Để gõ được ký tự phía trên (trong phím có hai ký tự) ta phải kết hợp phím nào sau đây?

Xem đáp án

Để gõ được ký tự phía trên (trong phím có hai ký tự) ta phải kết hợp phím Shift.

Đáp án: A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận