Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 3: Giới thiệu máy tìm kiếm có đáp án

  • 507 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy tìm kiếm là gì?

Xem đáp án

- Máy tìm kiếm là ột website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet.

- Người sử dụng có thể tìm kiếm thông tin trên Internet bằng cách dùng chức năng của một số website đặc biệt gọi là máy tìm kiếm (search engine). Có nhiều máy tìm kiếm như WWW.yahoo.com, www.google.com, www.bing.com, COCCOC.com....

Đáp án: D.


Câu 2:

Trang Web đang được tải, nhấn chuột vào nút lệnh Stop trên thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ có tác dụng gì?

Xem đáp án

Trang Web đang được tải, nhấn chuột vào nút lệnh Stop trên thanh địa chỉ của trình duyệt sẽ có tác dụng ngừng tải trang Web đó.

Đáp án: B.


Câu 3:

Thao tác nào sau đây cho kết quả tìm kiếm hình ảnh lá cờ Việt Nam có kích thước 2MB trở lên?

Xem đáp án

Mở trình duyệt tìm kiếm Google.com với nội dung "Cờ Việt Nam", sau đó chọn tìm kiếm theo hình ảnh, chọn cài đặt, chọn tìm kiếm nâng cao, tại mục kích thước hình ảnh chọn lớn hơn 2MB, chọn tìm kiếm nâng cao.

Đáp án: A.


Câu 4:

Bạn sẽ làm gì nếu muốn tìm kiếm trả về các kết quả chứa nội dung tìm kiếm chính xác?

Xem đáp án

Đặt nội dung tìm kiếm trong nháy đơn nếu muốn tìm kiếm trả về các kết quả chứa nội dung tìm kiếm chính xác.

Đáp án: A.


Câu 5:

Trong hòm thư điện tử, biểu tượng hình kẹp giấy (ghim) có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Trong hòm thư điện tử, biểu tượng hình kẹp giấy (ghim) có nghĩa là có tệp đính kèm. 

Đáp án: D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận