Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin có đáp án

  • 552 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lý thông tin hữu hiệu?

Xem đáp án

Các khả năng to lớn của máy tính:

- Khả năng tính toán nhanh

- Tính toán với độ chính xác cao

- Khả năng lưu trữ lớn

- Khả năng làm việc không mệt mỏi

- Máy tính ngày càng gọn nhẹ, giá thành hạ và ngày càng phổ biến.

Đáp án: D.


Câu 2:

Máy tính có thể thực hiện hàng tỉ phép tính trong bao lâu?

Xem đáp án

Để thực hiện bằng tay phép nhân hai số có 100 chữ số, người bình thường phải mất hàng giờ. Nhưng máy tính chỉ trong chốc lát vì nó có thể thực hiện hàng tỉ phép tính trong một giây.

Đáp án: A.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

Xem đáp án

Các khả năng to lớn của máy tính:

- Khả năng tính toán nhanh

- Tính toán với độ chính xác cao

- Khả năng lưu trữ lớn

- Khả năng làm việc không mệt mỏi

- Máy tính ngày càng gọn nhẹ, giá thành hạ và ngày càng phổ biến.

Đáp án: B.


Câu 4:

Sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào đâu?

Xem đáp án

Máy tính có được sức mạnh như vậy đều phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định. Vì vậy nó phụ thuộc vào khả năng và sự hiểu biết của con người.

Đáp án: C.


Câu 5:

Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lí thông tin?

Xem đáp án

Các thành phần cơ bản của máy tính dùng xử lý thông tin

- CPU (Central Processing Unit) ...

- RAM (Random Access Memory) ...

- Ổ cứng (HDD hoặc SSD) ...

- Bộ nguồn (Power Supply hay PSU) ...

Đáp án: B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận