Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet có đáp án

  • 462 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trường em chuẩn bị thực nghiệm học tập theo mô hình giáo dục STEM. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu các bạn tìm hiểu về phương pháp học tập và những trang thiết bị cần thiết. Em hãy tìm kiếm thông tin và cho biết phương pháp học tập theo mô hình giáo dục STEM là gì?

Xem đáp án

Phương pháp học tập theo mô hình giáo dục STEM là phương pháp học tập kiến thức tích hợp (liên môn), lý thuyết kết hợp với thực hành, đặt tri thức vào bối cảnh thực tế, xóa nhòa ranh giới giữa trường học và xã hội.

Đáp án: D.


Câu 2:

Trang thiết bị cần thiết cho mô hình giáo dục STEM phần lớn là gì?

Xem đáp án

Trang thiết bị cần thiết cho mô hình giáo dục STEM phần lớn là robot vì chúng hỗ trợ người học vừa học vừa chơi cải thiện khả năng tư duy học hỏi.

Đáp án: D.


Câu 3:

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi

Xem đáp án

- Muốn truy cập Internet thì máy tính của người sử dụng cần có kết nối với Internet.

- Người sử dụng cần đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider - ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.

Đáp án: C.


Câu 4:

Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi

Xem đáp án

- Muốn truy cập Internet thì máy tính của người sử dụng cần có kết nối với Internet.

- Người sử dụng cần đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider - ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.

Đáp án: C.


Câu 5:

Phát biểu nào không đúng khi nói về Internet?

Xem đáp án

Internet có tính không chủ sở hữu, không thuộc về bất kì ai nên không bị giám sát hay tổ chức bởi cơ quan quản lí. Trên Internet, chúng ta có thể trao đổi và xem thông tin.

Đáp án: D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận