Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 4: Thực hành về mạng máy tính có đáp án

  • 609 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Chuột không dây có thể hoạt động cách xa USB Receiver ở khoảng cách tối đa là bao nhiêu?

Xem đáp án

Chuột không dây có thể hoạt động cách xa USB Receiver ở khoảng cách tối đa là 15m.

Đáp án: D.


Câu 2:

Các thiết bị mẫu như Switch, Modem, Access Point có đặc điểm nào giống nhau?

Xem đáp án

Đặc điểm giống nhau giữa các thiết bị đó là: Đều có các đèn trạng thái để thông báo trạng thái hoạt động.

Đáp án: A.


Câu 3:

Các thiết bị mẫu như Switch, Modem, Access Point có đặc điểm nào khác nhau?

Xem đáp án

Các thiết bị mẫu như Switch, Modem, Access Point có đặc điểm khác nhau là: Đều có cổng hình vuông cắm cáp xoắn (cổng RJ-45) hơn so vói hai thiết bị còn lại. Số cổng của Switch từ 4 tới 12, 24, thậm chí 48 cổng, trong khi Modem và Acess Point chỉ có từ 1 tới 3 cổng RJ-45.

Đáp án: D.


Câu 4:

Hiện nay Modem và Access Point có thể được chế tạo tích hợp theo kiểu "2 trong 1" nên một thiết bị thực hiện được cả hai chức năng, vừa là Modem vừa là Access Point đúng hay sai?

Xem đáp án

Hiện nay Modem và Access Point có thể được chế tạo tích hợp theo kiểu "2 trong 1" nên một thiết bị thực hiện được cả hai chức năng, vừa là Modem vừa là Access Point là đúng.

Đáp án: A.


Câu 5:

Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ?

Xem đáp án

Mạng máy tính không cho phép người dùng chia sẻ bàn phím và chuột.

Đáp án: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận