Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 5: Dữ liệu trong máy tính có đáp án

  • 779 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xử lí thông tin là:

Xem đáp án

Xử lí thông tin là biến thông tin đầu vào thành một dạng thể hiện mới (đầu ra).

Đáp án: B.


Câu 2:

Biểu diễn trong máy tính gồm mấy loại thông tin?

Xem đáp án

Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là dãy Bit (hay dãy nhị phân). Bit bao gồm 2 kí hiệu 0 và 1.

Đáp án: A.


Câu 3:

Bit là gì?

Xem đáp án

Bit là: 

- Đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính.

- Một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 và 1.

- Một đơn vị đo thông tin.

Đáp án: D.


Câu 4:

Dữ liệu là gì?

Xem đáp án

Dữ liệu là:

- Các số liệu hoặc là tài liệu cho trước chưa được xử lý.

- Khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, sao chép, biến đổi…

- Các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.

Đáp án: D.


Câu 5:

Dữ liệu kiểu tệp:

Xem đáp án

Vì dữ liệu tệp được lưu ở bộ nhớ ngoài, mà bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi bị tắt máy hay cúp điện.

Đáp án:C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận