Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 6 (có đáp án): Học gõ mười ngón

  • 4192 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong phần mềm luyện gõ mười ngón Rapid Typing, Khi khởi động, phần mềm ngầm định mức đầu tiên và bài đầu tiên luyện gõ hàng:

Xem đáp án

Trong phần mềm luyện gõ mười ngón Rapid Typing, Khi khởi động, phần mềm ngầm định mức đầu tiên và bài đầu tiên luyện gõ hàng cơ sở.

Đáp án: A


Câu 2:

Hàng phím cơ sở là hàng phím:

Xem đáp án

Hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất, có hai phím có gai là F và J, tám phím còn lại là phím xuất phát.

Đáp án: A


Câu 3:

Nhóm phím soạn thảo là những phím mà khi ta gõ vào:

Xem đáp án

Nhóm phím soạn thảo là những phím chỉ có một chữ, khi ta gõ vào sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo.

Đáp án: A


Câu 4:

Vị trí các phím điều khiển (các phím đặc biệt) trên bàn phím là:

Xem đáp án

Vị trí các phím điều khiển (các phím đặc biệt) trên bàn phím là nằm xung quanh bàn phím như phím: Spacebar, Ctrl, Alt, tab, Backspace…

Đáp án: D


Câu 5:

Hàng phím có chứa phím J và K là:

Xem đáp án

Hàng phím cơ sở là hàng phím có chứa hai phím có gai là F và J. Ngoài ra còn có các phím A, S, D, J, K, L, G, H.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thu Huyền Mỹ Nhân
12:33 - 04/11/2021

e mọi người thi mấy diểm

Ảnh đính kèm