Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 6: Sơ đồ tư duy có đáp án

  • 684 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu trúc một sơ đồ tư duy gồm?

Xem đáp án

- Tên của chủ đề trung tâm (chủ đề chính).  

- Tên của các chủ đề phụ (triển khai từ ý của chủ đề chính).  

- Các ý chi tiết của chủ đề nhánh.

- Câu giải thích thêm cho chủ đề phụ.

Đáp án: D.


Câu 2:

Phần mềm nào giúp chúng ta tạo được sơ đồ tư duy một cách thuận tiện?

Xem đáp án

Có phần mềm được thiết kế với mục đích giúp chúng ta thuận lợi trong việc tạo ra một sơ đồ tư duy. Đó là phần mềm:

- MindManager.

- MindJet.

Đáp án:C.


Câu 3:

Hãy sắp xếp các bước tạo sơ đồ tư duy:

1. Viết chủ đề chính ở giữa tờ giấy. Dùng hình chữ nhật, elip hay bất cứ hình gì em muốn bao xung quanh chủ đề chính.

2. Phát triển thông tin chi tiết cho mỗi chủ đề nhánh, lưu ý sử dụng từ khoá hoặc hình ảnh.

3. Từ chủ đề chính, vẽ các chủ đề nhánh.

4. Có thể tạo thêm nhánh con khi bổ sung thông tin vì sơ đồ tư duy có thể mở rộng về mọi phía.

Xem đáp án

Hãy sắp xếp các bước tạo sơ đồ tư duy:

- Viết chủ đề chính ở giữa tờ giấy. Dùng hình chữ nhật, elip hay bất cứ hình gì em muốn bao xung quanh chủ đề chính.

- Từ chủ đề chính, vẽ các chủ đề nhánh.

- Phát triển thông tin chi tiết cho mỗi chủ đề nhánh, lưu ý sử dụng từ khoá hoặc hình ảnh.

- Có thể tạo thêm nhánh con khi bổ sung thông tin vì sơ đồ tư duy có thể mở rộng về mọi phía.

Đáp án: B.


Câu 4:

Tại sao nên sử dụng màu sắc khi tạo sơ đồ tư duy?

Xem đáp án

Nên sử dụng màu sắc khi tạo sơ đồ tư duy vi màu sắc có tác dụng kích thích não bộ.

Đáp án: D.


Câu 5:

Khi cần ghi chép một nội dung với nhiều thông tin (từ một hoặc nhiều người), hình thức ghi chép nào sau đây sẽ giúp chúng ta tổ chức thông tin phù hợp nhất với quá trình suy nghĩ và thuận lợi trong việc trình bày cho người khác?

Xem đáp án

Khi cần ghi chép một nội dung với nhiều thông tin (từ một hoặc nhiều người), hình thức giúp chúng ta tổ chức thông tin phù hợp nhất với quá trình suy nghĩ và thuận lợi trong việc trình bày cho người khác là:

Đáp án: C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thanh Thư Võ

Bình luận


Bình luận