Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử có đáp án

  • 425 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em muốn gửi email cho cô giáo chủ nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra giữa học kì I ở tất cả các môn học của em. Trước tiên em phải làm gì?

Xem đáp án

 Mở trình duyệt Wed, sau đó tạo một tài khoản email

Đáp án: D.


Câu 2:

Địa chỉ thư điện tử có dạng:

Xem đáp án

Địa chỉ thư điện tử có dạng: Tên đăng nhập @ Địa chỉ máy chủ thư điện tử.

Đáp án: B.


Câu 3:

Khi đăng kí thành công một tài khoản thư điện tử, em cần nhớ gì để có thể đăng nhập vào lần sau?

Xem đáp án

 Khi đăng kí thành công một tài khoản thư điện tử, em cần nhớ: Tên đăng nhập và mật khẩu hộp thư.

Đáp án: D.


Câu 4:

Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của mình, em nên đặt mật khẩu như thế nào để

Xem đáp án

Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của mình, em nên đặt mật khẩu có ít nhất năm kí tự và có đủ các kí tự như chữ hoa, chữ thường, chữ số.

Đáp án: A.


Câu 5:

Em cần biết thông tin gì của người mà em muốn gửi thư điện tử cho họ?

Xem đáp án

Em cần biết địa chỉ thư điện tử của người mà em muốn gửi thư điện tử cho họ.

Đáp án: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận