Trắc nghiệm Toán 3 Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000 (Phần 2) có đáp án

  • 328 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số 829 được đọc là:

Xem đáp án

Số 829 được đọc là: Tám trăm hai mươi chín

Chọn C


Câu 3:

Số “Một trăm sáu mươi ba” được viết là:

Xem đáp án

Số “Một trăm sáu mươi ba” được viết là: 163

Chọn A


Câu 4:

Số lớn nhất trong các số 379, 142, 582, 92 là:

Xem đáp án

Vì 92 < 142 < 379 < 582 nên số lớn nhất là 582.

Chọn A

Câu 5:

Số liền trước của số 302 là ……..

Xem đáp án

Số liền trước của số 302 là 301.

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận