Trắc nghiệm Toán 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (Phần 2) có đáp án

  • 218 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép nhân nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Nhớ lại bảng nhân 8

Media VietJack

Vậy đáp án sai là 8 × 5 = 48.

Chọn C


Câu 2:

Kết quả phép tính 8 × 2 − 9 là:

Xem đáp án

Ta có: 

8 × 2 – 9 = 16 – 9 = 7

Chọn C


Câu 3:

Một nhóm có 8 học sinh tổ chức đi dã ngoại. Nhóm trưởng cần chuẩn bị đồ mua cho mỗi bạn 3 suất ăn. Hỏi nhóm trưởng cần chuẩn bị tất cả bao nhiêu suất ăn?

Xem đáp án

Số suất ăn nhóm trưởng phải chuẩn bị là:
 8 × 3 = 24 (suất ăn)

Chọn D


Câu 4:

Ngày đầu tiên cửa hàng bán được 2kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được lượng gạo gấp 8 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án

Số ki-lô-gam gạo ngày thứ hai cửa hàng bán được là
2 × 8 = 16 (kg)
Số ki-lô-gam gạo cả hai ngày cửa hàng bán được là
16 + 2 = 18 (kg)
Vậy cả hai ngày cửa hàng bán được 18kg gạo.

Chọn B


Câu 5:

1 bó hoa có 8 bông. Hỏi 64 bông hoa thì chia được mấy bó hoa như thế?

Xem đáp án

64 bông hoa chia được số bó hoa là:
64 : 8 = 8 (bó hoa)

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận