Trắc nghiệm Toán 3 Bài 18: Góc vuông, góc không vuông (Phần 2) có đáp án

  • 303 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các hình vẽ sau, hình nào có góc không vuông có hai cạnh là BO, BA?

Media VietJack

Xem đáp án

Hình A có 2 cạnh là AO, AB.
Hình B có 2 cạnh là BO, BA.
Hình C có 2 cạnh là NO, NM.
Hình D có 2 cạnh là OM, ON.

Chọn B


Câu 2:

Có bao nhiêu góc vuông trong hình vẽ?

Media VietJack

Xem đáp án

Kiểm tra bằng ê-ke, trong hình không có góc vuông.

Chọn A


Câu 3:

Khẳng định nào dưới đây đúng?

Media VietJack

Xem đáp án

Dựa vào cách đặt ê-ke ta thấy góc đã cho không phải là góc vuông và có đỉnh là N, hai cạnh là NM; NP.

Chọn D


Câu 4:

Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông?

Media VietJack

Xem đáp án

Các góc vuông trong hình là:
Góc vuông đỉnh B cạnh BA; BO
Góc vuông đỉnh B cạnh BC; BO
Góc vuông đỉnh E cạnh ED; EO
Góc vuông đỉnh E cạnh EF; EO

Chọn A.


Câu 5:

Quan sát hình vẽ, cách kể tên góc đúng là: 

Media VietJack

Xem đáp án

Các gọi tên góc đúng là: Góc không vuông đỉnh Z, cạnh ZT, ZX.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận