Trắc nghiệm Toán 3 Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (Phần 2) có đáp án

  • 321 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép trừ 420 – 284 là:

Xem đáp án

Media VietJack

Vậy 420 – 284 = 136.

Chọn B


Câu 2:

Nhà Minh nuôi một đàn gà có 180 con. Mẹ Minh bán đi 20 con. Hỏi nhà Minh còn bao nhiêu con gà?

Xem đáp án

Nhà Minh còn số con gà là:

180 – 20 = 160 (con)

Chọn C


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:
Media VietJack
Cách đặt tính phép tính 725 − 364 nào đúng?

Xem đáp án

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của 2 số 628 và 215 phải thẳng cột với nhau, vậy ta chọn:

Media VietJack

Chọn A


Câu 4:

Tính nhẩm: 600 + 100 = ?

Xem đáp án

Ta có: 600 + 100 = 700

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận