Trắc nghiệm Toán 3 Bài 22: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 225 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, hình nào có góc vuông.
Media VietJack

Xem đáp án

Sử dụng eke để kiểm tra:
Media VietJack
Hình 1 là góc không vuông.
Media VietJack
Hình 2 là góc không vuông.
Media VietJack
Hình 3 là góc vuông.

Chọn C


Câu 2:

Cho hình vẽ:

Media VietJack

Hình chữ nhật ABCD có BC = 40cm, CD = 50cm. Độ dài cạnh AB là:

Xem đáp án

Quan sát hình chữ nhật ABCD ta có: Cạnh AB và cạnh CD là cạnh dài hơn của hình chữ nhật nên độ dài cạnh AB bằng độ dài cạnh CD.
Vậy AB = 50cm.

Chọn A


Câu 3:

Trong các hình sau hình nào là hình chữ nhật:

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát hình ta thấy:
Hình 1 là hình chữ nhật.
Hình 2 là hình tròn nên không phải hình chữ nhật.
Hình 3 là hình tứ giác không có các cặp cạnh bằng nhau, không có 4 góc vuông nên không phải hình chữ nhật.
Hình 4 là hình tam giác nên không phải hình chữ nhật.

Chọn A


Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Media VietJack

Hình vuông có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.

Chọn A


Câu 5:

Cho hình tròn sau:
Media VietJack
Xác định tâm và bán kính của hình tròn trên.

Xem đáp án

Hình tròn trên có tâm O, bán kính OA.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận