Trắc nghiệm Toán 3 Bài 24: Gấp một số lên một số lần (Phần 2) có đáp án

  • 214 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tâm có 24 cây bút chì. Tiên có số bút chì nhiều gấp đôi của Tâm. Hỏi cả hai bạn có tổng cộng bao nhiêu cây bút chì?

Xem đáp án

Tiên có số cây bút chì là:
24 × 2 = 48 (cây)
Cả hai bạn có tổng cộng số cây bút chì là:
24 + 48 = 72 (cây)

Chọn C


Câu 4:

Giỏ thứ nhất đựng 2 quả xoài. Giỏ thứ hai đựng nhiều gấp đôi giỏ thứ nhất. Như vậy giỏ thứ hai có:

Xem đáp án

Giỏ thứ hai có số quả xoài là:
2 × 2 = 4 (quả)

Chọn B


Câu 5:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu chiếc xe đạp?

Xem đáp án

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số xe đạp là:
24 × 3 = 72 (chiếc)
Ngày thứ hai cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất số chiếc xe đạp là:
72 – 24 = 48 (chiếc)

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận