Trắc nghiệm Toán 3 Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư (Phần 2) có đáp án

  • 379 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép chia nào sau đây là phép chia có dư?

Xem đáp án

Xét các phép chia ta có:

20 : 5 = 4
13 : 4 = 3 (dư 1)
27 : 3 = 9
48 : 6 = 8
Vậy 13 : 4 là phép chia có dư.

Chọn B


Câu 2:

Trong 1 phép chia có dư, số chia là 4 thì số dư bé nhất có thể là

Xem đáp án

Trong 1 phép chia có dư, số chia là 4 thì số dư bé nhất có thể là 1.

Chọn B


Câu 3:

Nếu lấy một số có 2 chữ số nào đó chia cho 5 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào?

Xem đáp án

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Số dư lớn nhất có thể trong phép chia cho 5 là 4.

Chọn D


Câu 4:

Số dư của phép chia 32 : 4 là:

Xem đáp án

32 : 4 = 8 (dư 0)
Vậy số dư của phép chia là 0.

Chọn A


Câu 5:

May một bộ quần áo thì cần 3m vải. Hỏi 28m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo? Thừa bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Ta có: 28 : 3 = 9 (dư 1)
Vậy 28m vải thì may được 9 bộ quần áo và còn thừa 1m vải.

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nhật Phạm
18:52 - 06/12/2022

hay