Trắc nghiệm Toán 3 Bài 30: Mi - li - mét (Phần 2) có đáp án

  • 235 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

16mm : 2 + 20mm = ? mm
Số thích hợp điền vào dấu ? là

Xem đáp án

Ta có:
16mm : 2 = 8mm.
Khi đó 16mm : 2 + 20mm = 8mm + 20mm = 28mm.

Vậy số thích hợp để điền vào dấu ? là 28.

Chọn A.


Câu 2:

5cm = … mm

Xem đáp án

Vì 1cm = 10mm nên 5cm = 50mm.

Chọn B


Câu 3:

1m = … mm 

Xem đáp án

1m = 1000mm

Chọn D


Câu 4:

Đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét?

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát thấy đoạn thẳng AB dài 3cm nên đoạn thẳng AB dài 30mm.

Chọn C


Câu 5:

Gấp 12mm lên 4 lần ta được:

Xem đáp án

Gấp 12mm lên 4 lần ta được: 12mm × 4 = 48mm

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận