Trắc nghiệm Toán 3 Bài 31: Gam (Phần 2) có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một hộp sữa có cân nặng 450g, vỏ hộp nặng 33g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Xem đáp án

Trong hộp có số gam sữa là: 

450 −  33 = 417 (g)

Chọn C


Câu 2:

Trong hình vẽ dưới đây, quả dứa nặng:

Media VietJack                   

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy: Cân ở vị trí thăng bằng, đĩa bên trái có 2 quả cân mỗi quả nặng 400 g, đĩa bên phải có 1 quả dứa.

Do đó, cân nặng của quả dứa bằng tổng cân nặng của hai quả cân.

Khi đó: 400g + 400g = 800g.
Vậy cân nặng của quả dứa là 800g.

Chọn A


Câu 3:

Cô Mai có 20kg gạo, cô đã dùng hết một nửa số gạo và sau đó chia đều số gạo còn lại vào 10 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gạo?

Xem đáp án

Số gạo còn lại là: 

20kg : 2 = 10kg
Mỗi túi có số gạo là: 

10kg : 10 = 1kg
Đổi: 1kg = 1000g

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận