Trắc nghiệm Toán 3 Bài 32: Mi - li - lít (Phần 2) có đáp án

  • 238 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 140ml + 35ml là:

Xem đáp án

140ml + 35ml = 175ml

Chọn A


Câu 2:

194ml được đọc là:

Xem đáp án

194ml được đọc là: Một trăm chín mươi tư mi-li-lít.         

Chọn B


Câu 4:

Người ta rót vào 5 ca, mỗi ca 90ml nước. Hỏi người ta đã rót hết tất cả bao nhiêu mi-li-lít nước?

Xem đáp án

Người ta đã rót hết số mi-li-lít nước là:

90 × 5 = 450 (ml)

Chọn A


Câu 5:

Cần bao nhiêu mi-li-lít nước để rót đầy 1 cốc 250ml và 1 cốc 340ml?

Xem đáp án

Cần số mi-li-lít nước để rót đầy 1 cốc 250ml và 1 cốc 340ml là:

250ml + 340ml = 590ml

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận