Trắc nghiệm Toán 3 Bài 33: Nhiệt độ. Đo nhiệt độ (Phần 2) có đáp án

  • 279 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ?

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát nhiệt kế ta thấy nhiệt kế chỉ .

Chọn A


Câu 3:

Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày ở ba địa phương:

Media VietJack

Hỏi nơi nào có nhiệt độ không khí cao nhất.

Xem đáp án

Quan sát bảng trên, ta thấy:

Nhiệt độ không khí ở Hà Nội là 30oC.

Nhiệt độ không khí ở Lào Cai là 26oC.

Nhiệt độ không khí ở Sa Pa là 10oC.

30°C>26°C>10°C  nên Hà Nội có nhiệt độ không khí cao nhất.

Chọn C


Câu 4:

18°C được đọc là:

Xem đáp án

18°C được đọc là: Mười tám độ xê

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận