Trắc nghiệm Toán 3 Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Gấp 240 lên 4 lần thì được giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

240 × 4 = 960
Vậy gấp 240 lên 4 lần thì được giá trị là 960.

Chọn C


Câu 2:

Kết quả của phép tính 232 × 4 là

Xem đáp án

Media VietJack
2 nhân 4 bằng 8, viết 8
3 nhân 4 bằng 12 viết 2 nhớ 1
2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 là 9, viết 9
Vậy kết quả của phép nhân 232 × 4 = 928.

Chọn B


Câu 3:

415 × 2 = … .

Xem đáp án

Đặt tính phép tính:
Media VietJack
2 nhân 5 bằng 10 , viết 0 nhớ 1.
2 nhân 1 bằng 2 , thêm 1 bằng 3, viết 3.
2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

Vậy kết quả của phép nhân 415 × 2 = 830.

Chọn A


Câu 4:

Tìm tích của số bé nhất có 3 chữ số giống nhau và số liền sau số 5.

Xem đáp án

Số bé nhất có 3 chữ số giống nhau là: 111.
Số liền sau số 5 là 6.
Tích của phép nhân số có 3 chữ số với số liền sau số 5 là 111 × 6 = 666.

Chọn B


Câu 5:

Một cửa hàng bán được 110m vải xanh, số mét vải đỏ bán được gấp 2 lần số mét vải xanh, số mét vải tím bán được gấp 3 lần số mét vải xanh. Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Số mét vải đỏ bán được là: 

110 × 2 = 220 (m)
Số mét vải tím là: 

110 × 3 = 330 (m)
Cửa hàng bán được số mét vải là: 

110 + 220 + 330 = 660 (m)

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận