Trắc nghiệm Toán 3 Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường (Phần 2) có đáp án

  • 245 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho các hình vẽ sau:
Media VietJack
Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

Xem đáp án

Dựa vào hình đã cho ta thấy: Hình A là đường cong, hình B là đường gấp khúc.

Chọn A


Câu 2:

Hình nào dưới đây là hình tứ giác?

Media VietJack

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ trên ta thấy:
Hình 1 và hình 2 không phải hình tứ giác.
Hình 3 là hình tứ giác.

Chọn C


Câu 3:

Đồ vật nào dưới đây có dạng khối cầu?

Media VietJack

Xem đáp án

Ta thấy: viên bi có dạng khối cầu, quả bóng bay không có dạng khối cầu.
Chọn B.


Câu 4:

Cho các hình sau:

Media VietJack
Trong các hình trên, hình nào có dạng khối trụ?

Xem đáp án

Quan sát các hình trên ta thấy:
Hình 1 có dạng khối trụ.
Hình 2 có dạng khối hộp chữ nhật.
Hình 3 có dạng khối cầu.
Hình 4 có dạng khối lập phương.

Chọn A.


Câu 5:

Ki-lô-gam được viết tắt là gì?

Xem đáp án

Ki-lô-gam được viết tắt là kg.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận