Trắc nghiệm Toán 3 Bài 8: Luyện tập chung ( Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số thích hợp điền vào bông hoa là:

Xem đáp án

Ta có:

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Số hạng còn lại là: 79 – 21 = 58
Vậy số cần điền vào bông hoa là 58.

Chọn A.


Câu 2:

Tìm số bị trừ trong phép tính biết số trừ và hiệu lần lượt là 12 và 8?

Xem đáp án

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Số bị trừ là: 8 + 12 = 20

Chọn B


Câu 3:

Kết luận nào dưới đây là đúng khi nói về số 542?

Xem đáp án

Số 542 có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là 4 và chữ số hàng đơn vị là 2. 
Vậy: 
Tổng các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số 542 là: 5 + 4 + 2 = 9 + 2 = 11.
Tích các chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là: 5 × 2 = 10.
Hiệu chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là: 4 – 2 = 2.
Vậy đáp án đúng là: "Tích các chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị là 10"

Chọn A


Câu 4:

Phép nhân nào dưới đây SAI ?

Xem đáp án

Ta có:
4 × 6 = 24.
5 × 9 = 45.
3 × 8 = 24.
2 × 5 = 10.
Vậy phép nhân sai là 4 × 6 = 26.

Chọn A


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Để đi hết quãng đường từ A đến D Minh phải đi qua B và C. Hỏi quãng đường từ A đến D dài bao nhiêu km?

Xem đáp án

Quãng đường từ A đến D dài số ki-lô-mét là: 18 + 36 + 27 = 81 (km).

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận