Trắc nghiệm Toán 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (Phần 2) có đáp án

  • 268 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mỗi học sinh giỏi được tặng 6 quyển vở. Hỏi 9 học sinh giỏi được tặng tất cả bao nhiêu quyển vở?

Xem đáp án

Vì mỗi học sinh giỏi được tặng 6 quyển vở, nên 9 học sinh giỏi thì được tặng tất cả số quyển vở là:

6 × 9 = 54 (quyển vở)

Chọn B.


Câu 3:

6 × 5 = ?
Số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là bao nhiêu?

Xem đáp án

Dựa vào bảng nhân 6, ta có: 
6 × 5 = 30
Vậy số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là: 30

Chọn D


Câu 4:

Năm nay em 6 tuổi, tuổi anh bằng tuổi em nhân với 3. Hỏi bốn năm sau anh bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Tuổi của anh năm nay là:
6 × 3 = 18 (tuổi)
Tuổi anh bốn năm sau là:
18 + 4 = 22 (tuổi)

Chọn B


Câu 5:

Phép chia nào có kết quả là 8?

Xem đáp án

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
12 : 6 = 2

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận