Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 18. Bảng chia 4 (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cô giáo có 32 quả bóng bay. Cô chia đều cho 4 bạn Nam, Hùng, Minh và Tú. Khi đó, mỗi bạn được số quả bóng bay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi bạn được số quả bóng bay là:32 : 4 = 8 (quả).


Câu 2:

Nhà Mai có 16 con thỏ được chia đều trong 4 cái lồng. Số con thỏ ở mỗi lồng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thỏ ở mỗi lồng là:16 : 4 = 4 (con).


Câu 3:

Số thích hợp cần điền vào dấu hỏi chấm để được phép tính đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng bảng chia 4, ta có:28 : 4 = 7Vậy số thích hợp cần điền vào dấu hỏi chấm để được phép tính đúng là 7.


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 5?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

20 : 4 = 5

20 – 4 = 16

20 + 4 = 24

20 × 4 = 80

Vậy phép tính có kết quả bằng 5 là 20 : 4.


Câu 5:

Kết quả của phép tính 16cm : 4 là

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Áp dụng bảng chia 4, ta có:16cm : 4 = 4cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận