Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án - Tuần 1

  • 4180 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hình vẽ bên có:Media VietJack

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Tìm x biết: x + 54 = 100

Xem đáp án

Chon đáp án B


Câu 5:

Số 650 gồm:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận