Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 27. Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu (Phần 2) có đáp án

  • 259 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các hình vẽ sau:

Hình nào đã tô màu \(\frac{1}{5}\) số bông hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi hình đã cho đều có 15 bông hoa.\(\frac{1}{5}\) số bông hoa của mỗi hình gồm: 15 : 5 = 3 (bông hoa).Hình 1 đã tô màu 3 bông hoa.Hình 2 đã tô màu 2 bông hoa.Hình 3 đã tô màu 5 bông hoa.Vậy đáp án đúng là: Hình 1.


Câu 2:

Bạn hãy chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy giỏ có tất cả 5 quả táo.Số quả táo xanh là: 1 quảNên số quả táo xanh bằng \(\frac{1}{5}\) tổng số táo trong giỏ.


Câu 3:

Trong hình vẽ trên số ô vuông được tô màu bằng một phần mấy hình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình ta thấy hình trên có 6 ô vuông trong đó có 1 ô được tô màu. Nên số ô vuông được tô màu bằng \(\frac{1}{6}\).


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Khi lấy \(\frac{1}{3}\) của 24 ta được kết quả ở bông hoa màu gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\(\frac{1}{3}\) của 24 là: 24 : 3 = 8.Vậy kết quả ở bông hoa màu cam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận