Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 3. Ôn tập về hình học và đo lường (Phần 2) có đáp án

  • 309 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình sau:

 Cho hình sau:Hình đã cho có số khối trụ và khối cầu lần lượt là (ảnh 1)

Hình đã cho có số khối trụ và khối cầu lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 6 khối trụ trong hình trên được đánh số như hình sau:

 Cho hình sau:Hình đã cho có số khối trụ và khối cầu lần lượt là (ảnh 2)

Có 6 khối cầu trong hình trên được đánh số như hình sau:

 Cho hình sau:Hình đã cho có số khối trụ và khối cầu lần lượt là (ảnh 3)

Do đó, hình đã cho có 6 khối trụ và 6 khối cầu.Vậy đáp án đúng là 6 khối trụ và 6 khối cầu.


Câu 2:

Cho hình sau:

Trong hình trên, khối cầu được đánh số mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hình trên, khối cầu được đánh số 3.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Trong hình vẽ trên ta có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: CĐoạn thẳng AB dài 5cm.Đoạn thẳng CD dài 7cm.Đoạn thẳng EF dài 2cm.Đoạn thẳng GH dài 4cm.Đoạn thẳng IK dài 9cm.Đoạn thẳng LM dài 3cm.Vì 2cm < 3cm < 4cm < 5cm < 7cm < 9cm nên đoạn thẳng dài nhất là IK, đoạn thẳng ngắn nhất là EF.Tổng độ dài đoạn thẳng ngắn nhất và đoạn thẳng dài nhất là: 2 + 9 = 11 (cm).Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB số xăng-ti-mét là: 7 – 5 = 2 (cm).Tổng độ dài của hai đoạn thẳng GH và LM là: 4 + 3 = 7 (cm).Vậy đáp án đúng là: tổng độ dài của hai đoạn thẳng GH và LM là 7cm.


Câu 4:

Hình nào dưới đây không phải là hình tứ giác?

 Hình nào dưới đây không phải là hình tứ giác? (ảnh 1)

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

Hình tứ giác là hình có 4 cạnh.

Quan sát hình vẽ trên ta thấy:Hình 1 có 5 cạnh nên không phải hình tứ giác.Hình 2 và hình 3 mỗi hình đều có 4 cạnh nên là hình tứ giác.


Câu 5:

Cho hình sau:

Loại hình khối nào có nhiều nhất trong hình trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta đánh số các hình khối như hình dưới đây:

Quan sát hình vẽ trên ta thấy:Khối số 1, khối số 3 và khối số 6 là khối trụ.Khối số 2, khối số 4 là khối cầu.Khối số 5 là khối hộp chữ nhật.Như vậy, hình trên có 1 khối hộp chữ nhật, 2 khối cầu và 3 khối trụ, không có khối lập phương.Vì 1 < 2 < 3 nên loại hình khối có nhiều nhất trong hình trên là khối trụ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận