Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 34. Phép chia hết. Phép chia có dư (Phần 2) có đáp án

  • 186 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có 54 lít dầu chia đều vào các can. Mỗi can có thể chứa 6 lít dầu. Hỏi người ta sẽ đổ đầy được bao nhiêu can?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Người ta sẽ đổ đầy được số can là:

54 : 6 = 9 (can)

Đáp số: 9 can.


Câu 2:

Có 18 người khách cần sang sông, mỗi chuyến thuyền chở được nhiều nhất 4 người khách (không kể người chèo thuyền). Hỏi cần ít nhất mấy chuyến để chở hết số khách đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

18 : 4 = 4 (dư 2) nên cần ít nhất 5 chuyến đò để trở hết số khách đó. Trong đó 4 chuyến đò chở 4 người khách và 1 chuyến đò chỉ chở 2 người khách.

Khi mẹ cắm mỗi lọ 3 bông thì mẹ được 9 lọ hoa và còn thừa 2 bông.Vì 1 < 2 nên khi cắm mỗi lọ 4 bông hoa thì số hoa còn thừa ít hơn.


Câu 3:

Trong một cửa hàng, người ta xếp một số quả bóng vào các thùng sao cho mỗi thùng có 6 quả bóng. Biết rằng số quả bóng là số tròn chục liền trước của 50 và những quả bóng không được xếp vào thùng sẽ được trưng bày trên kệ. Hỏi có bao nhiêu quả được bày trên kệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì số tròn chục liền trước 50 là số 40 nên số quả bóng là 40 quả.

Sau khi xếp 6 thùng mỗi thùng có 6 quả bóng thì cửa hàng còn thừa 4 quả bóng.Vậy có 4 quả bóng được bày trên kệ.


Câu 4:

Một thùng dầu 45 lít được chia vào một số can dầu nhỏ sao cho mỗi can dầu có 6 lít. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu can dầu nhỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì 45 : 6 = 7 (dư 3) nên có thể chia nhiều nhất 7 can dầu nhỏ và còn thừa 3 lít.


Câu 5:

Cho phép chia 19 : 5. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt phép tính ta có:

Phép chia 19 : 5 có thương là 3 và số dư là 4.Ta có: 4 > 3 nên số dư lớn hơn thương.Vậy khẳng định đúng là:Trong phép chia đã cho, số dư lớn hơn thương.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận