Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 41. Làm quen với biểu thức số (Phần 2) có đáp án

  • 198 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi ta gấp số 28 lên 3 lần rồi bớt đi 20 thì ta viết được biểu thức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi ta gấp 3 lần số 28 rồi bớt đi 20 thì ta viết được biểu thức 28 × 3 − 20.


Câu 2:

Giá trị của biểu thức là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giá trị của biểu thức là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức.


Câu 3:

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

24 + 35 là một biểu thức, 30 : 3 là một biểu thức, 50 < 52 không phải là biểu thức mà là phép so sánh.Nên khẳng định 50 < 52 là một biểu thức là khẳng định sai.Có 30 : 3 = 10, nên giá trị của biểu thức 30 : 3 có giá trị là 10.


Câu 4:

Khi lấy tổng của 34 và 17 rồi bớt đi 5 ta viết được biểu thức

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi lấy tổng của 34 và 17 rồi bớt đi 5 ta viết được biểu thức 34 + 17 − 5.


Câu 5:

Biểu thức 34 – 12 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu thức 34 – 12 được đọc là: Ba mươi tư trừ mười hai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận