Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 43. Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức A = 124 × 5 − 120 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

A = 124 × 5 – 120 = 620 – 120 = 500Giá trị của biểu thức A là: 500


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 7 × 4 + 36 : 9 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 × 4 + 36 : 9 = 28 + 4 = 32Vậy biểu thức đã cho có giá trị là: 32


Câu 3:

Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị lớn hơn 50?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 15 + 40 : 8 = 15 + 5 = 2024 : 4 × 5 = 6 × 5 = 30125 – 85 + 30 = 40 + 30 = 706 × 5 : 3 = 30 : 3 = 10Vì 10 < 50, 20 < 50, 30 < 50, 50 < 70Nên trong các biểu thức đã cho, biểu thức có giá trị lớn hơn 50 là: 125 – 85 + 30


Câu 4:

Cho các biểu thức: A = 73 – 13 × 2B = 100 : 5 × 2Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A = 73 – 13 × 2 = 73 – 26 = 47B = 100 : 5 × 2 = 20 × 2 = 40Vì 47 > 40 nên A > B.


Câu 5:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị là 22?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A4 × 4 + 6 = 16 + 6 = 2248 + 32 – 10 = 80 – 10 = 7011 × 8 – 35 = 88 – 35 = 53

4 + 4 + 6 = 14Vậy trong các biểu thức đã cho, biểu thức có giá trị bằng 22 là: 4 × 4 + 6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận