Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 49. Hình tam giác. Hình tứ giác (Phần 2) có đáp án

  • 199 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình dưới đây:

Số tứ giác trong hình trên nhiều hơn hay ít hơn 3 hình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy, trong hình đã cho có 2 hình tứ giác được tô màu như hình dưới đây:

Vì 2 hình < 3 hình nên số tứ giác trong hình đã cho ít hơn 3 hình.


Câu 2:

Cho hình dưới đây:

Tổng số hình tứ giác trong hai hình A và B là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dựa vào hình đã cho, ta thấy:Hình A có 3 hình tứ giác được tô màu xanh trong hình trên.Hình B có 3 hình tứ giác được tô màu xanh trong hình trên.Tổng số hình tứ giác trong hai hình A và B là: 3 + 3 = 6 (hình)


Câu 3:

Cho các hình dưới đây:

Trong các hình trên, hình nào có hình tứ giác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào hình vẽ ta thấy:

Hình A không có hình tứ giác.

Hình B có 1 hình tứ giác, đó là hình được tô màu vàng.


Câu 4:

Cho các hình dưới đây:

Trong các hình trên, hình tứ giác được tô màu gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vào hình vẽ ta thấy:Hình được tô màu da cam không phải là hình tứ giác.Hình được tô màu nâu không phải là hình tứ giác.Hình được tô màu xanh là hình tứ giác.

Không có hình nào được tô màu đỏ.Vậy đáp án đúng là: Màu xanh.


Câu 5:

Bạn Lan cắt một số miếng bìa có hình dạng như các hình dưới đây:

 Bạn Lan cắt một số miếng bìa có hình dạng như các hình dưới đây:Hỏi bạn Lan cần cắt thêm bao miếng bìa hình tứ giác để có được 12 miếng bìa hình tứ giác? (ảnh 1)

Hỏi bạn Lan cần cắt thêm bao miếng bìa hình tứ giác để có được 12 miếng bìa hình tứ giác?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải

 Bạn Lan cắt một số miếng bìa có hình dạng như các hình dưới đây:Hỏi bạn Lan cần cắt thêm bao miếng bìa hình tứ giác để có được 12 miếng bìa hình tứ giác? (ảnh 2)

Bạn Lan đã cắt được 5 miếng bìa hình tứ giác.Vì 5 + 7 = 12 nên để có 12 miếng bìa hình tứ giác thì Lan cần cắt thêm 7 miếng bìa hình tứ giác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận