Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 51. Hình chữ nhật (Phần 2) có đáp án

  • 175 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình chữ nhật có tất cả bao nhiêu góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình chữ nhật có tất cả 4 góc vuông.


Câu 2:

Cho hình chữ nhật MNPQ như hình vẽ:

Cạnh MQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta thấy hình chữ nhật MNPQ có hai cạnh ngắn là MQ và NP.Mà NP = 5cm.Do đó MQ = 5cm.


Câu 3:

Cho hình chữ nhật như hình vẽ:

Chiều dài hình chữ nhật bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo hình vẽ trên ta có cạnh dài bằng 6cm và cạnh ngắn bằng 3cm.Do đó chiều dài hình chữ nhật bằng 6cm.


Câu 4:

Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ:

Cạnh CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình chữ nhật ABCD có hai cạnh dài là AB và CD.Mà AB = 8cm.Do đó CD = 8cm.


Câu 5:

Cho hình chữ nhật sau:

Chiều rộng của hình chữ nhật đã cho là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ, ta có:Chiều rộng của hình chữ nhật là 2cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận