Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng chia 7

  • 1404 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

49 : 7 = 7

Số cần điền vào chỗ trống là 7.


Câu 2:

Phép chia một số cho 7 có nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án A

Phép chia một số cho 7 nghĩa là tính xem số đó gấp bao nhiêu lần 7.


Câu 3:

Phép chia 65:7 = ....

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 63 : 7 = 9

nên 65 : 7 = 9 (dư 2)


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Một tuần có 7 ngày.

Vì 14 : 7 = 2 nên 14 ngày bằng 2 tuần.

Số cần điền vào chỗ trống là 2.


Câu 5:

Số dư của phép chia 71:7 là:

Xem đáp án

Đáp án A

71 : 7 = 10 (dư 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận