Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng nhân 6

  • 1794 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

6 × 7 = 42

Số cần điền vào chỗ trống là 42.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy, mũi tên đang chỉ vào vị trí số 8.

Vậy số cần điền vào ô có mũi tên là 48 vì 6 × 8 = 48.


Câu 4:

Phép nhân nào thể hiện cho hình ảnh dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Mỗi tấm thẻ hình chữ nhật đều có 6 hình.

Có 5 tấm thẻ như vậy nên phép nhân thể hiện cho hình ảnh đó là:

6 × 5 = 30


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hằng nga

Hay

Bình luận


Bình luận

Trang Thu
14:37 - 30/09/2021

Ghi đáp án vào kiểu gì hả mọi người

Ảnh đính kèm

Duong Minh Xuan Nguyen
14:40 - 08/12/2021

máy tính ko làm được

Duong Minh Xuan Nguyen
14:40 - 08/12/2021

máy tính ko làm được

Phanthithuhuong
16:40 - 19/12/2021

ít câu được trả lời quá

BÌNH MINH
14:55 - 20/01/2022

câu 1 42

BÌNH MINH
14:57 - 20/01/2022

6 × 1 = 6

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 9 = 54

BÌNH MINH
14:58 - 20/01/2022

Câu 3 48

BÌNH MINH
14:58 - 20/01/2022

Ta có: 3 × 8 = 4 × 6 = 6 × 4 = 20 + 4 = 24.

Tuy nhiên 20 + 4 là phép tính cộng, không phải phép tính nhân.

Vậy ta cần tích vào ba ô trống đầu đứng trước các phép nhân

BÌNH MINH
14:59 - 20/01/2022

Ta có: 6 × 7 = 42

Số cần điền vào chỗ trống là 7.

BÌNH MINH
14:58 - 20/01/2022

x : 8 = 6

x = 6 × 8

x = 48

Vậy giá trị của x là 48.

BÌNH MINH
14:59 - 20/01/2022

Ta có:

6 × 5 + 3 = 30 + 3 = 33

6 × 7 + 6 = 42 + 6 = 48

6 × 8 = 48

15 + 6 × 3 = 15 + 18 = 33

6 + 6 × 9 = 6 + 54 = 60

Từ đó em ghép các ô có giá trị bằng nhau.

BÌNH MINH
14:58 - 20/01/2022

Từ hai hình vẽ đầu ta thấy:

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

Nên hình thứ 3 là: 6 × 8 = 48

Vậy số cần điền vào dấu "?" là 48.

BÌNH MINH
14:59 - 20/01/2022

6 × 9 + 6 = 60 là Đúng

6 – 1 × 6 = 30 là Sai vì 6 – 1 × 6 = 6 – 6 = 0

5 + 6 × 2 = 17 là Đúng

BÌNH MINH
15:01 - 20/01/2022

Vậy dấu cần điền vào chỗ trống là "<"