Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng nhân 6

  • 481 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

6 × 7 = 42

Số cần điền vào chỗ trống là 42.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy, mũi tên đang chỉ vào vị trí số 8.

Vậy số cần điền vào ô có mũi tên là 48 vì 6 × 8 = 48.


Câu 4:

Phép nhân nào thể hiện cho hình ảnh dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Mỗi tấm thẻ hình chữ nhật đều có 6 hình.

Có 5 tấm thẻ như vậy nên phép nhân thể hiện cho hình ảnh đó là:

6 × 5 = 30


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận