Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (P1)

  • 1869 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đúng hay Sai?

Bạn Mai đặt tính và tính phép chia như sau:

* 6 chia 2 bằng 3, viết 3; 3 nhân 2 bằng 6.

* Hạ 2, lấy 2 chia 2 được 1, viết 1; 1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0.

Vậy 26:2 = 13.

Xem đáp án

Đáp án B

Phép chia này Mai lấy các chữ số từ hàng đơn vị đến hàng chục của số bị chia để chia cho số chia. Đó là thứ tự làm chưa đúng.

Vậy bạn Mai làm phép chia như vậy là sai.


Câu 2:

Kết quả của phép chia 69 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vậy 69 : 3 = 23


Câu 3:

Giá trị 14 của 88 kg là:

Xem đáp án

Đáp án C

Giá trị 14 của 88 kg là:

88 : 4 = 22 (kg)

Đáp số: 22 kg.


Câu 5:

Một cửa hàng có 84 thùng dầu. Sau khi bán, số thùng dầu giảm đi 2 lần so với lúc ban đầu. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu thùng dầu?

Xem đáp án

Cửa hàng đó đã bán số thùng dầu là:

84 : 2 = 42 (thùng dầu)

Đáp số: 42 thùng dầu.

Số cần điền vào chỗ trống là 42.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Le Nguyen

Bình luận


Bình luận

Phanthithuhuong
20:11 - 18/12/2021

ít câu trả lời ghê :((((