Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

  • 2784 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 22 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án A

Khối lớp Hai có số học sinh là:

245−22=223 (học sinh)

Đáp số: 223 học sinh.


Câu 2:

Tìm x, biết x + 123 = 666

Xem đáp án

Đáp án B

x + 123 = 666.

x = 666 − 123

x = 543


Câu 4:

Chọn rồi kéo thả các số đã cho vào ô trống

Xem đáp án

Ta có: 459 – 126 = 333; 333 + 53 = 386

Em cần kéo thả các số vào ô trống để tạo thành dãy phép tính như sau:

 

Số cần dùng để điền vào chỗ trống theo thứ tự là số 459; 333 và 386.


Câu 5:

Một cửa hàng có 325 kg gạo, buổi sáng cửa hàng nhập thêm về 214 kg gạo, buổi chiều họ xuất đi 420 kg. Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi nhập thêm, cửa hàng có số ki-lô-gam gạo là:

325+214=539 (kg)

Sau khi xuất bớt gạo thì cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

539−420=119 (kg)

Đáp số: 119 kg


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

2 năm trước

vuong Tien

Amazing

Bình luận


Bình luận

Đặng Như Quỳnh
11:50 - 16/12/2020

Ghi ko đc đm

le minh huyen
15:25 - 11/01/2022

co ai biet bai 5 trang 83

Trần An Khương
20:47 - 08/02/2022

ko kéo đc

Trần An Khương
20:49 - 08/02/2022

Ghi ko đc đm

Huyền Trang
19:34 - 26/04/2022

có sai một bài à