Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

  • 1185 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:

Ba điểm A, Z, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ba điểm A, Z, C là ba điểm không thẳng hàng.


Câu 2:

P là điểm nằm giữa hai điểm nào ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ba điểm O, P, I thẳng hàng.

Điểm P nằm giữa hai điểm O và I.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Chọn đáp án đúng.


Xem đáp án

a) Điểm I nằm giữa hai điểm H và G. - Đ

b) Điểm K nằm giữa hai điểm H và G. - S ( Ba điểm H, K, G không thẳng hàng).

c) Điểm K nằm giữa hai điểm E và G. - Đ


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

U là trung điểm của đoạn thẳng TV. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì U không nằm giữa T và V nên U không phải là trung điểm của đoạn thẳng TV.


Câu 5:

Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB theo hình vẽ sau:

Xem đáp án

M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AM=MB

Độ dài đoạn thẳng AM = 8 cm

Số cần điền vào dấu "?" là 8.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận