Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Giải bài toán bằng hai phép tính

  • 1421 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Em có 15 hình dán, Hoa có 3 hình dán. Số hình dán của em như thế nào so với số hình dán của Hoa?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 15 – 3 = 12

Vậy số hình dán của em nhiều hơn số hình dán của Hoa là 12 hình.


Câu 2:

Năm nay, chị gái em 25 tuổi, em có số tuổi ít hơn chị gái là 6 tuổi. Cả hai chị em có số tuổi là:

Xem đáp án

Đáp án D

Em có số tuổi là:

25 – 6 = 19 (tuổi)

Cả hai chị em có số tuổi là:

25 + 19 = 44 (tuổi)

Đáp số: 44 tuổi.


Câu 3:

Can thứ nhất đựng 21 l can thứ hai đựng nhiều hơn can thứ nhất 8 l. Cả hai can đựng số lít nước là:

Xem đáp án

Đáp án D

Can thứ hai có số lít là:

21 + 8 = 29 (ℓ)

Cả hai can có số lít là:

21 + 29 = 50 (ℓ)

Đáp số: 50ℓ.


Câu 4:

Trong một cuộc thi “Nhanh tay, nhanh mắt”, một giờ, Trang gấp được 15 con hạc giấy. Số hạc giấy Quỳnh làm được gấp hai lần số hạc giấy mà Trang đã làm. Cả hai làm được số con hạc giấy là:

Xem đáp án

Đáp án C

Quỳnh gấp được số hạc giấy là:

15 × 2 = 30  (con hạc giấy)

Cả hai bạn gấp được số hạc giấy là:

15 + 30 = 45 (con hạc giấy)

Đáp số: 45 con hạc giấy.


Câu 5:

Em tiết kiệm được 30 nghìn đồng trong con heo đất, vì muốn mua đồ dùng học tập nên em đã tiêu hết 16 số tiền đó.

Xem đáp án

Em đã tiêu số tiền là:

30 : 6 = 5 (nghìn đồng)

Em còn lại số tiền là:

30 − 5 = 25 (nghìn đồng)

Đáp số: 25 nghìn đồng.

Số cần điền vào chỗ trống là 25.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận