Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Góc vuông, góc không vuông, nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke

  • 1535 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hình trên có phải là một góc hay không?

Xem đáp án

Đáp án B

Hai đoạn thẳng đã cho không cắt nhau.

Hình trên không phải là một góc.


Câu 2:

Trong tam giác ABC, góc đỉnh A có các cạnh là:

Xem đáp án

Đáp án C

Góc đỉnh A có các cạnh là: AB, AC.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Các góc tại đỉnh của hình chữ nhật đều là góc vuông.

Hình chữ nhật trên có 4 góc vuông.

Số cần điền vào chỗ trống là 4.


Câu 4:

Cho hình vẽ:

 

Góc trong hình là:

Xem đáp án

Đáp án B

Góc trong hình là: Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS.


Câu 5:

Cho hình vẽ:

 

Hình nào có một góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án A

Hình a là hình chỉ có một góc vuông.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận