Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

  • 1428 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hình trên là hình chữ nhật. Đúng hay Sai?

Xem đáp án

Tứ giác ABCD có 2 góc vuông và độ dài các cặp cạnh bên không bằng nhau nên tứ giác này không phải là hình chữ nhật.


Câu 2:

Biết EI = 4 cm; IF = 2 cm. Chiều dài của hình chữ nhật EFGH trong hình dưới đây là:

Xem đáp án

Đáp án B

Chiều dài của hình chữ nhật EFGH là:

4 + 2 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm.


Câu 3:

Chu vi của hình chữ nhật khi chiều dài bằng 15 cm và chiều rộng bằng 8 cm là:

Xem đáp án

Đáp án D

Chu vi của hình chữ nhật là:

(15 + 8) × 2 = 46 (cm)

Đáp số: 46 cm.


Câu 4:

Chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều rộng là 18 cm và chiều dài bằng 2 dm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Đổi: 2dm = 20cm

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 18) × 2 = 76 (cm)

Đáp số: 76cm.


Câu 5:

Tích vào ô Đúng hoặc Sai thích hợp:

Xem đáp án

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

(80 + 40) × 2 = 240 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật EFGH là:

(60 + 50) × 2 = 220 (cm)

Vì 240cm > 220cm nên chu vi của hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi của hình chữ nhật EFGH.

Cần tích vào ô trống theo thứ tự Đúng – Sai – Sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Trọng Bảo
19:27 - 05/04/2023

ngu

Đào Trọng Bảo
19:40 - 05/04/2023

bạn là ai