Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

  • 1620 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:

I là tâm của hình tròn này. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

I là tâm của hình tròn này.


Câu 2:

Cho hình vẽ:

Bán kính của hình tròn là:

Xem đáp án

Đáp án D

Bán kính của hình tròn đã cho là: OJ.


Câu 3:

Cho hình vẽ:

Độ dài đoạn thẳng IM dài hơn độ dài đoạn thẳng IA. Đúng hay sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì IM và IA đều là các bán kính của hình tròn đã cho nên độ dài đoạn thẳng IM bằng độ dài đoạn thẳng IA.


Câu 4:

Cho các nhận xét sau, nhận xét nào sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có :

- Trong một hình tròn; độ dài các bán kính bằng nhau; độ dài các đường kính bằng nhau.

- Độ dài bán kính luôn bé hơn và bằng một nửa của độ dài đường kính.

Nhận xét sai là nhận xét B.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau biết AB=18 cm:

Xem đáp án

Độ dài đoạn thẳng IM là:

18 : 2 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận