Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Hình vuông. Chu vi hình vuông

  • 1327 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hình dưới đây là hình vuông. Đúng hay Sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Hình đã cho có bốn cạnh bằng nhau nhưng không có các góc vuông tại các đỉnh.

Tứ giác đã cho không phải là hình vuông.


Câu 2:

Tìm số còn thiếu của bảng sau:

Xem đáp án

Chu vi của hình vuông là:

15 × 4 = 60 (cm)

Đáp số: 60 cm.

Số còn thiếu của bảng là 60 cm.

Số cần điền vào chỗ trống là 60.


Câu 3:

Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Người ta dùng 4 viên, được ghép lại với nhau như hình bên dưới. Chu vi của hình đó là:

Xem đáp án

Đáp án B

Cạnh của hình vuông lớn là:

20 × 2 = 40 (cm)

Chu vi của hình vuông là:

40 × 4 = 160 (cm)

Đáp số: 160 cm.


Câu 4:

Một tấm thảm hình vuông có cạnh 25 cm. Chu vi của tấm thảm ấy là:

Xem đáp án

Đáp án A

Chu vi của tấm thảm đó là:

25 × 4 = 100 (cm)=1 (m)

Đáp số: 1 m.


Câu 5:

Một mặt bàn hình vuông có chu vi là 15 dm 2 cm. Cạnh của mặt bàn đó dài là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đổi: 15dm 2cm = 152cm

Cạnh của mặt bàn hình vuông đó dài là:

           152 : 4 = 38 (cm)

Đáp số: 38 cm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận