Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức

  • 1280 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi lấy tổng của 45 và 73 rồi bớt đi 15 thì ta viết được biểu thức sau:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ đề bài đã cho, ta viết được biểu thức là: 45 + 73 − 15.


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 300 - 200 - 100 là:

Xem đáp án

Đáp án C

300 – 200 − 100

= 100 − 100

= 0


Câu 3:

Giá trị của biểu thức là hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số chẵn lớn nhất có một chữ số. Số đó là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98.

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8.

Hiệu của hai số đó là:

98 – 8 = 90

Đáp số: 90


Câu 4:

Không tính giá trị của biểu thức, em hãy điền dấu >,< hoặc = vào ô trống:

Xem đáp án

Phép nhân có các thừa số giống nhau thì bằng nhau nên:

 25 × 5 × 6 = 25 × 6 × 5

Dấu cần điền vào chỗ trống là dấu =.


Câu 5:

Đúng hay Sai ?

12 + 72 : 6 = 14

Xem đáp án

Đáp án B

12 + 72 : 6

= 12 + 12

= 24


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hanh giang

Bình luận


Bình luận