Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Làm quen với chữ số la mã

  • 1489 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số VI được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án D

Số VI được đọc là: Sáu.


Câu 3:

Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án C

Đồng hồ đang chỉ 10 giờ 30 phút.


Câu 4:

Đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Kim phút chỉ vào số 3, kim giờ chỉ giữa số 5 và số 6.

Đồng hồ đang chỉ 5 giờ 15 phút.


Câu 5:

Số 15 được viết thành số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án C

Số 15 được viết thành số La Mã là: XV.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thanh Trúc
21:11 - 26/02/2022

Hi

Nguyễn Thanh Trúc
12:59 - 06/03/2022

Helloooo!