Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Làm quen với thống kê số liệu

  • 1078 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg Con lợn nặng hơn con chó số ki-lô-gam là:

Xem đáp án

Đáp án B

Theo dãy số liệu, lợn nặng 60kg; con chó nặng 12kg.

Con lợn nặng hơn con chó số ki-lô-gam là:

60 – 12 = 48 (kg)

Đáp số: 48kg


Câu 3:

Nhà Lan cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, gà, lợn, mèo được dãy số liệu: 12 kg; 4 kg; 60 kg; 3 kg. Con vật nhẹ nhất trong các con vật này là:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì 3kg  < 4kg < 12kg < 60kg nên con vật nhẹ nhất trong các con vật này là: Mèo


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận